Thứ Bẩy, 28/3/2015, 22:57 GMT +7. Liên hệ RSS
Previous
Next

Thông báo tuyển sinh năm 2015 Thông báo tuyển sinh năm 2015

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12
trân trọng thông báo nội dung tuyển sinh năm 2015 các ngành học.

Đề tài khoa học Đề tài khoa học "Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng hướng dẫn thực hành môn Đo đạc" tại Trường TCCĐ&DN

Đề xuất nội dung và các giải pháp để đổi mới các quy trình hướng dẫn thực hành môn Đo đạc, vận dụng thống nhất trong giảng dạy và hướng dẫn thực hành thực tập tại trường TCCĐ&DN, nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn thực hành, nâng cao chất lượng học viên ra trường, đáp ứng nhu cầu đơn vị.