Thứ Tư, 27/5/2015, 20:33 GMT +7. Liên hệ RSS
Previous
Next

Quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường Quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề ra đời trong khói lửa chiến tranh. Đi từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Đó là một hành trình đầy gian nan thử thách nhưng rất đỗi tự hào.

Thông báo tuyển sinh năm 2015 Thông báo tuyển sinh năm 2015

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12
thông báo nội dung tuyển sinh năm 2015 các ngành học.