Chủ nhật, 18/4/2021, 15:14 GMT +7. Liên hệ RSS

» ĐẢNG - ĐOÀN


ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Ngày đăng: 28/5/2015)

Từ ngày 21-22 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Trường trung cấp Cầu đường và Dạy nghề tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội vui mừng được đón Thiếu tướng Đào Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn; đồng chí Đại tá Vũ Phúc Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện 4 nhiệm vụ theo quy định đó là: “Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII; tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của đảng bộ Nhà trường, xác định phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020; bầu BCH đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII”

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 
Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, với tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã khẳng định 5 năm qua, Nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, nơi ăn ở đã xuống cấp, trang thiết bị phục vụ đào tạo vừa cũ vừa thiếu, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa đồng đều.… Những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và tư tưởng, tình cảm của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường, song với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Nhà trường đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XII; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến và nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện và tập huấn, chất lượng học sinh khi tốt nghiệp ra trường cơ bản được giữ vững và nâng lên; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, huấn luyện được quan tâm thực hiện có hiệu quả cao, nơi ăn ở của cán bộ, giáo viên và học viên, giảng đường, lớp học được sửa chữa, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng được cải thiện, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đồng thời Đại hội cũng nghiêm túc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phân tích nguyên nhân, đề ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội dân chủ bàn bạc, thảo luận và quyết định một số mục tiêu nhiệm vụ chính cần phải phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đồng thời xác định “lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đột phá về kết quả tuyển sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới”. Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp sát thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, trong đó Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm cao; mở rộng phạm vi, quy mô, có chiều sâu đối với công tác tuyển sinh và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Đào Văn Tân – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Nhà trường trong 5 năm qua, đồng thời cũng chỉ ra một số yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là: Tập trung đổi mới chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng về người học; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học để từ đó gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo nguồn nhân lực; tập trung mọi lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về công tác tuyển sinh.

Đồng chí Thiếu tướng Đào Văn Tân - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Binh đoàn 12 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Nhà trường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ và đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh đoàn

Ban chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn
Thành công của Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ là động lực cỗ vũ mạnh mẽ cán bộ, giáo viên, chiến sỹ, CNV, HS,SV trong Nhà trường nỗ lực phấn đấu vươn lên với phương châm “chủ động quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo” tất cả vì sự phát triển bền vững của Nhà trường.
Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XIII kêu gọi cán bộ, đảng viên, giáo viên, chiến sỹ, CNV trong Nhà trường phát huy kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục khuyết điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ đã đề ra; quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM, Nhà trường VMTD.


  Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại biểu các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại biểu Binh đoàn 12 chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ Nhà trường

Thiếu tá Lê Hữu Thiêm -

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384