Chủ nhật, 18/4/2021, 14:41 GMT +7. Liên hệ RSS

» ĐẢNG - ĐOÀN


Đại hội Đoàn cơ sở Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

(Ngày đăng: 26/5/2017)

Ngày 25-5, Đoàn cơ sở Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn cơ sở Nhà trường được chọn là đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm và triển khai trong các Đoàn cơ sở trong toàn Binh đoàn.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Đại tá Trần Văn Sơn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 12 đến dự và chỉ đạo, tham dự Đại hội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đại biểu của cơ quan Chính trị Binh đoàn, các đồng chí là Chủ nhiệm Chính trí, Bí thư đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Binh đoàn, đại biểu các cơ quan, đơn vị, Hội Phụ nữ Nhà trường và 71 đại biểu đại diện cho 240 ĐVTN trong toàn Đoàn cơ sở;

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trình Đại hội nêu rõ: nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường tiếp tục có bước phát triển mới. Phong trào đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo và sức lan tỏa sâu sắc đến nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên trong toàn Trường;

Tuổi trẻ Nhà trường đã xung kích thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu được duy trì có chất lượng, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên học tập, nghiên cứu và tham gia giảng dạy; Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, chấp hành nội quy của Nhà trường, kỷ luật của Quân đội được quản lý và duy trì chặt chẽ, góp phần tích cực trong công tác quản lý của nhà trường; Hoạt động tình nguyện, giao lưu kết nghĩa và công tác xã hội tiếp tục phát triển, qua đó khơi dậy ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên; Công tác xây dựng Đoàn luôn được trú trọng kiện toàn về tổ chức và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí của tổ chức Đoàn được khẳng định và phát huy. Vai trò tham gia xây dựng Đảng của Đoàn thanh niên Nhà trường đã phát huy tốt, đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Nhà trường đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân Đội và Thủ trưởng cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen.

Chương trình hành động của Tuổi trẻ Nhà trường trong nhiệm kỳ mới đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đề ra phương hướng và biện pháp tổ chức thực hiện rõ ràng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Binh đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 10 đồng chí.

Phòng Chính trị -

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384