Chủ nhật, 18/4/2021, 16:9 GMT +7. Liên hệ RSS

» ĐẢNG - ĐOÀN


Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đoàn Cơ sở Nhà trường nhiệm kỳ 2012-2017

(Ngày đăng: 9/6/2012)

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, BGH nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan chính trị Binh đoàn. Trong thời gian từ 06/6/2012 đến 07/6/2012, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017. Rất vinh dự cho đoàn cơ sở nhà trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 được đón các đại biểu đại diện cho các tổ chức đoàn của công ty 145, công ty 567, công ty 98, công ty 384, công ty 532, công ty 470, công ty 185, công ty XD 99, công ty 17, công ty 492, công ty 472, CTy cổ phần XD 565, xí nghiệp 567, xí nghiệp 97, Chi nhánh phía nam, chi nhánh miền trung, Viện khảo sát thiết kế, Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng, đại biểu Đoàn Phường Biên giang, Trường An ninh Quân đội....

 1. Múa "Ngày đá đơm bông" - Chi đoàn cơ quan

 

 2. Tiết mục văn nghệ của Đoàn đại biểu trường Bảo vệ An ninh nghiệp vụ Quân đội

 3. Tiết mục văn nghệ của Đoàn đại biểu Tiểu đoàn 74

 4. Tiết mục văn nghệ của Đoàn đại biểu Trường TCKT& ĐD Hà Nội

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384