Thứ Bẩy, 15/8/2020, 8:28 GMT +7. Liên hệ RSS

» PHÓNG SỰ ẢNH


Ngày 26/9/2014, Trung tướng Phạm Xuân Hùng đến thăm và làm việc tại Nhà trường

(Ngày đăng: 23/8/2012)

Ngày 26 tháng 9 năm 2014, Trung tướng Phạm Xuân Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam
đến thăm và làm việc tại Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12.

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384