Thứ Sáu, 3/4/2020, 4:4 GMT +7. Liên hệ RSS

» HUẤN LUYỆN - ĐÀO TẠO


Ngôi trường theo nguyên lý: Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị

(Ngày đăng: 24/5/2012)

Với truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, nhất là 20 năm trở lại đây, đặc thù nhà trường nằm trong doanh nghiệp kinh tế, quốc phòng thì phương châm đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất đã khẳng định rõ nguyên lý: “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn với đơn vị”. Mục tiêu của Trung cấp chuyên nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. Từ đó Nhà trường xác định: Kết quả đạt được trong công tác đào tạo là tiền đề cho sự phát triển.

Ngôi trường theo nguyên lý: Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị

Đại tá Tăng Xuân Dừng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Vì vậy trên quan điểm luôn đổi mới và phát triển, mỗi khóa học đều được xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thực tế sản xuất. Cho nên, chương trình, kế hoạch đào tạo và các hoạt động bổ trợ đều được thay đổi về mục đích, yêu cầu và nội dung; nhà trường theo đặc thù riêng của ngành và Binh đoàn nên các hoạt động như: thực hành thí nghiệm viên, thực tập khảo sát thiết kế kỹ thuật cầu đường ô tô, tham quan học tập ngoài thực tế sản xuất, phổ biến về tiến bộ khoa học công nghệ ngành. Cho nên chất lượng đào tạo của nhà trường luôn được các đơn vị đánh giá sát nhu cầu sử dụng và ngày càng được khẳng định là lực lượng chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Để làm được điều đó, nhà trường đã xây dựng một chương trình học chặt chẽ và khoa học. Đó là: Xây dựng chương trình đào tạo luôn lấy học lý thuyết làm cơ sở, với tỷ lệ hợp lý, có tính mềm và nội dung phù hợp sát với thực tiễn. Chương trình thí nghiệm và thực hành bổ trợ luôn cụ thể, rõ ràng, liên hệ chặt chẽ với nội dung bài học. Các hoạt động thực tập đều gắn rõ ràng với chuyên môn đào tạo và thực tế của các công trình đang thi công của các đơn vị. Bên cạnh đó, công tác thực hiện bài tập lớn, đồ án, bài tập chuyên đề và đồ án tốt nghiệp có ý nghĩa tổng hợp kiến thức và năng lực chuyên môn. 

Đồng thời nhà trường cũng xác định: Mở hướng đào tạo phát triển. Trên quan điểm về mục tiêu và chất lượng đào tạo phải thực hiện cơ bản cho người học là học để biết, học để làm, học chung sống và học để tự khẳng định mình. Mô hình nhà trường tổ chức đào tạo với nội dung phù hợp, phương pháp tiên tiến, đảm bảo cho học sinh lĩnh hội và thực thi 6 bậc thang tri thức là biết, hiểu , vận dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá. Đây là quan điểm mang tính định hướng rất cơ bản và rõ ràng cụ thể trong giai đoạn hiện nay với xu thế hội nhập là những quy định theo thông lệ quốc tế rất ngặt nghèo, đòi hỏi phải có độ chuẩn mực, mục đích cuối cùng đó là chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo là mức độ thể hiện các mục tiêu đào tạo đã đề ra, đồng thời phải phù hợp và đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Học viên sau tốt nghiệp phải có đủ năng lực chuyên môn nghề nghiệp và nhận thức xã hội, năng lực trong giao tiếp, quan hệ khi thực hiện công việc. 

Hoạt động đào tạo theo nguyên lý “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn với đơn vị” của Nhà trường, để những năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu của sản xuất, thì cần phải nghiên cứu, đổi mới cho phù hợp. Chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo của Nhà trường phải theo kịp với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và gắn liền với thực tế sản xuất. Để cho sự nghiệp đào tạo của Nhà trường có chất lượng tốt hơn thì việc thực hiện và phát huy tốt kết quả đã đạt được không phải giẫm chân lên các vết cũ, bước theo lối mòn, mà phải làm cho nguyên lý đào tạo của Nhà trường phát triển sâu hơn với đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để cho Nhà trường chúng ta ngày càng có sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, của học viên trong vấn đề chọn ngành, chọn trường và có hiệu quả thiết thực hơn nữa. Nhà trường khẳng định nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để làm tốt điều này, Nhà trường đã xây dựng một chương trình hoạt động cụ thể gồm: Thứ nhất xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữ nhà trường với đơn vị sản xuất trong tổ chức đào tạo. Thứ hai là xây dựng chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện. Thứ ba tổ chức các hoạt động đào tạo theo nhiều hình thức và bảo đảm tính mềm trong tổ chức điều hành. Thứ 4 là tăng cường các giải pháp tổ chức các hoạt động đào tạo liên kết giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất. 

Như vậy, thực hiện nguyên lý “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế sản xuất, nhà trường gắn liền với đơn vị”, những năm qua nhà trường luôn cải tiến, đổi mới, xây dựng nội dung chương trình và tổ chức các hoạt động đào tạo sát thực tiễn sản xuất theo kịp với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và đã giành nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực đào tạo. Thành tích đó đã và đang khẳng định vị thế, thương hiệu Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề không chỉ ở Binh đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn mà đây chắc chắn sẽ tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là môi trường đào tạo nguồn nhân lực đầy sức hút đối với các đối tượng có nhu cầu học tập tìm đến.

Đại tá Tăng Xuân Dừng - Phó Hiệu trưởng -

Lên đầu tin

Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384