Chủ nhật, 18/4/2021, 14:42 GMT +7. Liên hệ RSS

» TUYỂN SINH


Thông báo tuyển sinh năm 2018 (4/5/2018)

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề thông báo tuyển sinh năm 2018
Thông báo thời gian bán và nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 năm 2017 (11/7/2017)

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh Đoàn 12 trân trọng thông báo, Nhà trường đã tổ chức xét tuyển đợt 01 ngày 07/7/2017. Hiện nay Nhà trường tiếp tục bán, nhận hồ sơ xét tuyển đợt 02 thời gian từ ngày 11/7 đến 21/7 như sau:
Thông báo tuyển sinh năm 2017 (8/3/2016)

Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề/ Binh đoàn 12 thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề năm 2017.
Đơn vị Liên kết
Công ty 384 Công ty 384